Kleszczową w jednym kierunku

W środę 9 lipca ok. godz. 22.00 zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Kleszczowej. Trwająca przebudowa ulicy wymaga zamknięcia części jezdni. Na odcinku od ul. Ryżowej do ul. Krańcowej ruch będzie jednokierunkowy, w stronę Alej Jerozolimskich. Na odcinku od ul. Krańcowej do Alej Jerozolimskich ulica będzie nadal dwukierunkowa.

Prace przy przebudowie ul. Kleszczowej objęły dotychczas wycinkę drzew oraz rozbiórkę budynków, które kolidowały z projektem drogi. Powstał także fragment nowego ronda w rejonie ul. Krańcowej. Trwa budowa odwodnienia oraz przebudowa kabli energetycznych.

W ramach modernizacji ulicy na odcinku o długości 840 metrów wybudowana będzie nowa jezdnia, chodniki, powstanie droga dla rowerów oraz nowe wjazdy na posesje. Zmieni się także kształt skrzyżowań. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, wymienione oświetlenie drogowe oraz przebudowana infrastruktura teletechniczna.

W wyniku przebudowy ulica Kleszczowa będzie miała jedną jezdnię o szerokości 7 m. Skrzyżowanie z ulicą Krańcową przyjmie formę ronda o średnicy 30 m z wyspą o średnicy 15 m i pierścieniem o szerokości 1,5 m. Jezdnia na rondzie będzie miała szerokość 6 m. Skrzyżowanie z ulicami Ryżową, Chrobrego i Solipską zaprojektowano jako rondo o średnicy 31 m z wyspą o średnicy 15 m i pierścieniem o szerokości 2 m. Jezdnia na rondzie będzie miała szerokość 6 m. Skrzyżowanie Kleszczowej z ulicami Dojazdową i Płomyka zaprojektowano tak aby wydzielić pas do skrętu w lewo, w kierunku istniejącej stacji paliw.

Dzięki przebudowie przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione do zatok. Zwiększy to przepustowość drogi w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem, czyli przystankami autobusowymi zlokalizowanymi na jezdni. Wzdłuż ulicy Kleszczowej zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości od 2 m do 2,5 m, a po północnej stronie przylegającą do chodnika drogę dla rowerów.

Wykonawcą robót jest firma SKANSKA SA. Ich koszt to 7,6 mln złotych. Inwestycja zakończy się w maju 2015 r.