Przebudowa ul. Kleszczowej. Rusza przetarg

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Kleszczowej we Włochach. Termin składania ofert  mija 17 marca. Wybrany wykonawca będzie miał 13 miesięcy na realizację robót budowlanych.

Obecnie ul. Kleszczowa ma jedną jezdnię, na której wytyczone są dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy po wschodniej stronie znajduje się chodnik z betonu asfaltowego. Z uwagi na spękania i nierówności nawierzchni oraz zły stan podbudowy i brak odwodnienia ulica wymaga gruntownej przebudowy.

W ramach modernizacji na odcinku od węzła Łopuszańska w Al. Jerozolimskich do ul. Ryżowej wybudowane będą: nowa jezdnia, chodniki oraz droga dla rowerów. Zmieni się także kształt skrzyżowań. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, wymienione oświetlenie drogowe oraz przebudowana infrastruktura teletechniczna kolidującą z nową drogą.

W wyniku przebudowy ulica Kleszczowa będzie miała nadal jedną jezdnię o szerokości 7 m. Skrzyżowania z ul. Krańcową  oraz Ryżową/Chrobrego zaprojektowano jako ronda o średnicy ok. 30 m. Na skrzyżowaniu Kleszczowej z ulicami Dojazdową i Płomyka pojawi się wydzielony pas do skrętu w lewo, umożliwiający dojazd do stacji paliw.

Przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione do zatok. Zwiększy to przepustowość drogi w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem, czyli przystankami autobusowymi zlokalizowanymi na jezdni.

Wzdłuż ulicy Kleszczowej zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości od 2 m do 2,5 m, a po północnej stronie ulicy przylegającą do chodnika drogę dla rowerów.

Zdjęcia z ul. Kleszczowej: zmid.waw.pl/index.php