Chełmżyńska i Strażacka - rozbudowa skrzyżowania ulic

Chełmżyńska i Strażacka - rozbudowa skrzyżowania ulic

Skrzyżowanie zlokalizowane jest w dzielnicy Rembertów, w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Warszawa – Terespol. Częste i długie zamknięcia zapór kolejowych powodują, że przejechanie przez skrzyżowania w godzinach szczytu komunikacyjnego jest utrudnione. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w tym rejonie.

22 lipca 2014 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową skrzyżowania ulic Strażackiej i Chełmżyńskiej. Zakres prac obejmuje budowę ronda, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Prace zostały zakończone w lipcu 2016 r.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska stanowić będzie kontynuację wybudowanej ulicy Strażackiej na odc. ZUSOK – ul. Chełmżyńska.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

 czerwiec 2016 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone