Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7

Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście i polega na przebudowie istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz budowie nowego skrzydła budynku przeznaczonego na funkcje sportowe. Zakres prac obejmie także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zadanie będzie realizowana etapowo:

Etap I przebudowa budynku internatu, rozbiórka istniejącego łącznika, budowa nowo projektowanego łącznika oraz sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą;

Etap II przebudowa wraz z remontem budynku szkoły oraz rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca i dojazdu do zaplecza kuchennego;

Etap III przebudowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska szkolnego.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.