Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi - Markowska 16

Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi - Markowska 16

Inwestycja realizowana jest na terenie dzielnicy Praga-Północ.

Kamienicę przy ul. Markowskiej 16, podobnie jak i sąsiadującą z nią zabudowę, wzniesiono w latach dwudziestych XX w. Znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
W 2019 r. budynek został rozebrany ze względu na awaryjny stan techniczny. W jego miejsce zaprojektowano odtworzenie kamienicy w jej  historycznym kształcie, częściowo z użyciem oryginalnej cegły. W roku 2020 zakończono pierwszy etap inwestycji polegający na odtworzeniu dawnej kamienicy w stanie surowym otwartym, obejmującym m.in. wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku, schodów, szybów windowych, przykrycie dachu.

W październiku 2021 r. podpisana została umowa na realizację drugiego etapu inwestycji, w ramach którego wykonane zostaną m.in. roboty murarskie, tynkarskie, elewacyjne, instalacyjne, montaż okien i drzwi, budowa dachu, prace wykończeniowe. Zagospodarowany zostanie otwarty dziedziniec przylegający do budynku, na którym znajdą się m.in. ławki, plac zabaw, zostanie posadzona zieleń. Budynek będzie miał pięć kondygnacji, poddasze oraz część podziemną. Na parterze zlokalizowane zostaną lokale komercyjne, w pozostałej część budynku znajdzie się m.in. Centrum Inicjatyw Lokalnych, rodzinny klub malucha, pracownia multimedialna, sale sportowe, sale konferencyjne, pracownie artystyczne. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


WYKONAWCA II ETAPU

Zab-Bud sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI
10.2021 - 04.2023 r.

KOSZT INWESTYCJI
18,2 mln zł