Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej

Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów i polegać będzie na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej.

Budynek leśniczówki o konstrukcji zrębowej został zbudowany pod koniec XIX wieku (1890 r.). Leśniczówka pełniła funkcje zarówno biurowe jak i mieszkalne. W 1987 roku wpisana została do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 1285 jako dobro kultury.

Zakres prac obejmować będzie m.in.:

  • rozebranie murowanej dobudówki
  • remont fundamentów
  • remont więźby dachowej, pokrycia dachu oraz kominów dymowych
  • remont elewacji, werand, stolarki okiennej, drzwiowej, pieców kaflowych
  • roboty remontowe wnętrza budynku: podłóg, schodów wewnętrznych, łazienki
  • wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

TERMIN REALIZACJI

01-2022 – 07.2023

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 1,38 mln zł