sobota, 18 września 2021
 • Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183.
  Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji obiektu wydzielone zostaną odrębne strefy dostępne dla użytkowników. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, pomieszczenia przeznaczone
  dla Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne.

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, dz. nr 29 w obrębie 41503, 03-719 Warszawa – Praga-Północ.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wykonawca programu Funkcjonalno – Użytkowego: Konsorcjum: Studium Spółka z o.o Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum oraz Studium Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. – Lider;
T4B Sp. z o.o. – Partner

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

  • 24 lutego 2017 r. w SZRM w obecności Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej rewitalizacji i modernizacji Teatru BAJ. Umowę ze strony występującego
   w charakterze inwestora zastępczego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisał Dyrektor Paweł Barański, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu T4B Budownictwo Sp. z o.o. Marcin Szczepaniak. Wartość podpisanej umowy 25.089.750,00 złotych brutto.
   Więcej: http://szrm.pl/rewitalizacja-i-modernizacja-budynku-przy-ul-jagiellonskiej-28-podpisanie-umowy/
  • 13 lutego 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o.;
   T4B Sp. z o.o. z Warszawy.
  • 12 stycznia 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert
   na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja
   i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Wpłynęło 5 ofert.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/
  • 15 grudnia 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Efektem robót budowlanych będzie przystosowanie budynku do potrzeb Teatru Baj
   i Przedszkola nr 183.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/
  • 31 października 2016 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 1602/2016 Prezydenta m.st. Warszawy, zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego.
  • Styczeń 2019
 • Październik 2018
 • Lipiec 2016
 • 21 lipca 2016 roku SZRM zawarł umowę z Konsorcjum: Studium Sp. z o.o., Sp. Komandytowa – lider Konsorcjum, Studium Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

  Wizualizacja
  Zdjęcia na podstawie opracowanej koncepcji przez Konsorcjum: Studium Sp. z o.o., Sp. Komandytowa – lider Konsorcjum, Studium Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
 • 25 maja 2016 roku SZRM otrzymał wytyczne do Programu Funkcjonalno – Użytkowego opracowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.
 • 18 listopada 2015 roku został powołany zespół zadaniowy pn.: ,,Komitet Sterujący do spraw realizacji projektu Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” – Zarządzenie 1547/2015 Prezydenta
  m.st. Warszawy.
 • 5 listopada 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XIX/453/2015, wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 jako zadanie trzyletnie.

Wrzesień 2015


III. Trochę historii

Budynek zaprojektowany został przez Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa, powstawał w latach 1911-14. Fundatorem gmachu był zamożny kupiec i filantrop Michał Bergson, potomek słynnego Szmula Zbytkowera, właściciela gruntów na Pradze. Budynek wzniesiono z myślą o dzieciach i od razu powstał w nim Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych. Wewnątrz mieściły się ośrodki wychowawczo-oświatowe takie jak: ochronka dla 150 dzieci, szkoła żydowska dla 550 uczniów,  przytułek dzienny dla 100 dzieci w wieku
od 2 do 5 lat, mieszkania personelu oraz biura praskiego wydziału dobroczynności. W jednym z większych pomieszczeń znajdowała się synagoga dla personelu oraz wychowanków. Funkcję taką pełnił do 1940 roku kiedy
to cały personel i wychowanków siłą  przeniesiono do Getta. Po wojnie jedno z pomieszczeń na swoje potrzeby zajął Wojewódzki Komitet Żydów w Polsce. W roku 1948 – mieszczącą się w gmachu synagogę poddano przebudowie początkowo na potrzeby Teatru Żydowskiego, ale i w grudniu 1953 roku utworzono tam Państwowy Teatr Lalki i Aktora BAJ. W pozostałych pomieszczeniach usytuowano mieszkania lokatorskie oraz Przedszkole
nr 183.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 15 grudnia 2016 godz 12:13
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 16 kwietnia 2020 godz 21:17