Szczegóły

Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt

Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt

Inwestycje zrealizowane zostały na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie.

W ramach projektu:

1. Wybudowano ekspozycję dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładkę dla zwiedzających.

Celem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie wziął udział w programie „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 r. W północnej części Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego powstało nowe miejsce ekspozycji żółwia błotnego w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku. Żółw ten jest jedynym gatunkiem występującym naturalnie w Polsce, chronionym i silnie zagrożonym. Został on wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i posiada status EN jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony jest wyginięciem. Jego liczebność na Mazowszu szacowana jest zaledwie na 100 sztuk. Dlatego Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym ze środków unijnych podjął wysiłki w celu odbudowy populacji tych gadów na Mazowszu.

Jednym z elementów nowoczesnego programu reintrodukcji żółwi było stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi populacji i wsparciu rozmnażania żółwi. Niezbędne było więc wybudowanie imitującego warunki naturalne wybiegu ze zbiornikiem – oczkiem wodnym o powierzchni 80m² z filtracją i zamkniętym obiegiem wody. Dno zbiornika o budowie tarasowej umożliwia ustawienie koszy z roślinnością. Na brzegach utworzono specjalne płycizny, gdzie gady mogą wygrzewać się na słońcu w ciepłej wodzie.

Zapewnienie warunków pozwalających na obserwowanie życia żółwi to ważny element edukacyjny projektu. Bliska obserwacja zwierząt możliwa jest dzięki wybudowanemu pomostowi widokowemu. Teren całej ekspozycji o powierzchni około 240 m² został ogrodzony i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

2. Zaprojektowano i wykonano 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.

W ramach projektu w „Ptasim Azylu”, czyli ośrodku rehabilitacji dla ptaków chronionych, zbudowanych zostanie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych i chorych ptaków – 2 duże, 5 średnich i 4 małe tzn.:
– 1 duża prostokątna woliera o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 40m x 5m x 4m
– 1 duża okrągła woliera  o średnicy 15 m i wys. 4m
– 2 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 5m x 10m x 3m
– 3 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 4m x 6m x 3m
– 4 małe woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3m x 3m x 2m
– ok. 180 mb ogrodzenia metalowego wykonanego z paneli, oddzielającego woliery rehabilitacyjne zamykające teren wolier zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej.

WYKONAWCA

SuperBuild Sp. z o.o., Warszawa

LATA REALIZACJI

2017-2018

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności.

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone