Szczegóły

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy

Inwestycja realizowana będzie w dwóch lokalizacjach: przy ul. Szanajcy 5 w dzielnicy Praga-Północ oraz ul. Rudzkiej 6 w dzielnicy Bielany.

Szanajcy 5

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu nowego budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego o powierzchni użytkowej ok. 150 m2. Budynek będzie uzupełnieniem zespołu boisk sportowych, na który składają się: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, boisko szkolne wielofunkcyjne z bieżnią okólną, siłownia plenerowa.

Zespół boisk przeznaczony jest na potrzeby młodzieży uczącej się, klubów sportowych oraz innych lokalnych społeczności. Obiekt będzie czynny od poniedziałku do niedzieli. Zakładana maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie z boisk sportowych wynosi 75 osób w podziale na: boisko do piłki nożnej 20 osób, boisko wielofunkcyjne 15 osób, boisko wielofunkcyjne 20 osób z bieżnią okólną. Założono grupę oczekującą ok. 20 osób. Średnie obłożenie obiektu to ok 60%.

Projektowany budynek będzie zlokalizowany w niezagospodarowanej części działki. Przewiduje się roboty budowlane związane z nowym urządzeniem terenu po likwidacji istniejącego budynku (nowe utwardzenia, trawniki, elementy małej architektury).

Zaplecze szatniowo-sanitarne ma uwzględniać:

• cztery szatnie z węzłem sanitarnym (prysznic i toaleta)

• pomieszczenie nadzoru technicznego

• pomieszczenie dla instruktorów sportu

• magazynek do przechowywania sprzętu sportowego (piłki, małe bramki, rakietki, znaczniki etc.)

• magazynek techniczny

• dwie toalety ogólnodostępne

• poczekalnię, z której będą mogły korzystać osoby oczekujące na dzieci biorące udział w zajęciach sportowych.

Na zewnątrz mają być wykonane szafki zewnętrzne depozytowe, źródełka z warszawską kranówką stojak z wiatą na rowery, ławki i leżaki. Zamontowane ma zostać oświetlenie i posadzona zieleń.

Rudzka 6

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowego budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego o powierzchni użytkowej ok. 145 m2. Budynek projektuje się jako uzupełnienie kompleksu boisk sportowych Orlik, który składa się z następujących elementów: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna prosta, plac zabaw dla dzieci.

Zespół boisk przeznaczony jest na potrzeby młodzieży uczącej się, klubów sportowych oraz innych lokalnych społeczności. Obiekt będzie czynny od poniedziałku do niedzieli. Zakładana maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie z boisk sportowych wynosi 70 osób, w podziale na: boisko do piłki nożnej 24 osób (boisko może być dzielone na pół w momencie udziału większej ilości dzieci w zajęciach), boisko wielofunkcyjne 16 osób, warto założyć grupę oczekującą ok. 20 osób. W roku 2020 obłożenie obiektu wyniosło około 33 000 osobo wejść.

Budynek projektowany powstanie w miejscu istniejącego budynku, który będzie przeniesiony. Przewiduje się roboty budowlane związane z nowym urządzeniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku. Przewiduje się również rozbiórkę ok. 650m2 nawierzchni asfaltowej pokrywającej boisko i wykonanie w tym miejscu trawnika.

Zaplecze szatniowo-sanitarne ma uwzględniać:

• cztery szatnie z węzłem sanitarnym (prysznic i toaleta)

• pomieszczenie nadzoru technicznego

• pomieszczenie dla instruktorów sportu

• magazynek do przechowywania sprzętu sportowego (piłki, małe bramki, rakietki, znaczniki etc.)

• magazynek techniczny

• dwie toalety ogólnodostępne

• poczekalnię, z której będą mogły korzystać osoby oczekujące na dzieci biorące udział w zajęciach

Na zewnątrz budynku od strony boisk ma powstać patio pozwalające na miłe spędzenie czasu opiekunom podczas oczekiwania na dzieci. Patio powinno być wykonane z impregnowanego drewna lub innych materiałów drewnopodobnych i okolone donicami z roślinami, które dekoracyjnie zabezpieczą jego granice. Patio musi posiadać podjazd dla wózków. Na zewnątrz ma być wykonane oświetlenie pawilonu, terenu zewnętrznego oraz ciągów komunikacyjnych (lampy najazdowe). Ma być posadzona zieleń i wykonane ciągi komunikacyjne. Zamontowane zostaną źródełka z warszawską kranówką, ustawione stojaki z wiatą na rowery, ławki i leżaki.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję w latach 2021-2023