Szczegóły

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy

Inwestycja realizowana będzie przy ul. Szanajcy 5 w dzielnicy Praga-Północ i polega na zaprojektowaniu i wykonaniu nowego budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego o powierzchni użytkowej 159,37 m2. Budynek będzie uzupełnieniem zespołu boisk sportowych, na który składają się: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, boisko szkolne wielofunkcyjne z bieżnią okólną, siłownia plenerowa.

Zespół boisk przeznaczony jest na potrzeby młodzieży uczącej się, klubów sportowych oraz innych lokalnych społeczności. Obiekt będzie czynny od poniedziałku do niedzieli. Zakładana maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie z boisk sportowych wynosi 75 osób w podziale na: boisko do piłki nożnej 20 osób, boisko wielofunkcyjne 15 osób, boisko wielofunkcyjne 20 osób z bieżnią okólną. Założono grupę oczekującą ok. 20 osób. Średnie obłożenie obiektu to ok 60%.

Projektowany budynek będzie zlokalizowany w niezagospodarowanej części działki. Przewiduje się roboty budowlane związane z nowym urządzeniem terenu po likwidacji istniejącego budynku (nowe utwardzenia, trawniki, elementy małej architektury). Zaplecze szatniowo - sanitarne ma uwzględniać:

• cztery szatnie

• cztery łazienki z dostępnością dla niepełnosprawnych

• pomieszczenie techniczne

• pomieszczenie dla instruktorów sportu

• magazynek do przechowywania sprzętu sportowego (piłki, małe bramki, rakietki, znaczniki etc.)

• magazynek techniczny

• dwie toalety ogólnodostępne

• pomieszczenie ochrony

• poczekalnię, z której będą mogły korzystać osoby oczekujące na dzieci biorące udział w zajęciach sportowych.

Na zewnątrz mają być wykonane szafki zewnętrzne depozytowe, źródełka z warszawską kranówką, stojak z wiatą na rowery, ławki i leżaki. Zamontowane ma zostać oświetlenie i posadzona zieleń. Budynek objęty opracowaniem składa się z dwóch brył w kształcie prostopadłościanów połączonych drewnianą pergolą oraz żelbetowym zadaszeniem i będzie wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję w latach 2021-2024 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone