Teatr Powszechny na wizualizacji

Teatr Powszechny

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera, znajdującego się w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zamoyskiego 20.

Teatr Powszechny rozpoczął działalność w 1945 r. i był pierwszym otwartym po wojnie teatrem w Warszawie. Przebudowa i modernizacja obiektu miały charakter kompleksowy i objęły powiększenie scen teatralnych, zwiększenie liczby miejsc na widowniach z 470 do 600, przebudowę korytarzy, budowę pomieszczeń zaplecza, montaż wind, nowoczesnego oświetlenia, nagłośnienia, wentylacji i klimatyzacji. Dzięki rozbudowie powierzchnia teatru została powiększona o 700 m kwadratowych, a kubatura o 3500 m sześciennych. Rozbudowano wejście główne oraz dobudowano niezależne wejścia do najmniejszej sceny.

PROJEKTANT

Biuro Projektowo – Badawcze Arhead sp. z o.o.

WYKONAWCA

Instal Białystok SA i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Promont” sp. z o.o. Warszawa

LATA REALIZACJI

01.2007-06.2010

KOSZT CAŁKOWITY

26 mln zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone