Świętokrzyska - rewitalizacja ulicy

Świętokrzyska - rewitalizacja ulicy

Inwestycja zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście polegała na przebudowie ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Tamka do al. Jana Pawła II.

Pierwszy etap modernizacji objął odcinek ulicy od Nowego Światu do ul. Tamka. Na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Kopernika oraz ul. Kopernika i Tamki zbudowane zostały ronda. Wyspy centralne rond i zatoki postojowe, zostały wykonane z kostki granitowej, wzdłuż jezdni ustawiono kamienne krawężniki. Zbudowany został nowy chodnik z betonowych płyt o wymiarach 50x50 cm, oraz drogi rowerowe.

WYKONAWCA

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

ZAKOŃCZENIE PRAC

grudzień 2015 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone