Świętokrzyska zmieni się

Dwa ronda, ścieżki rowerowe, nowe chodniki powstaną na ul. Świętokrzyskiej i Kopernika. Rozpoczyna się pierwszy etap modernizacji ulicy na odcinku od Nowego Światu do Tamki. Prace rozpoczną się 9 września.

Drogowcy z Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg wymienią krawężniki na kamienne, ułożą nowy chodnik z betonowych płyt o wymiarach 50x50 cm, wytyczą nowe drogi rowerowe. Na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Kopernika oraz ul. Kopernika i Tamki zbudowane zostaną ronda. Wyspy centralne rond, a także miejsca i zatoki postojowe, będą wykonane z granitowej kostki kamiennej. Jezdnia po remoncie będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Na czas robót wyłączona z ruchu będzie Świętokrzyska i Kopernika od ul. Nowy Świat do ul. Tamka. Na ul. Oboźnej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, na ul. Foksal i Okólnik będzie można dostać się od ul. Tamka. Utrzymany będzie dojazd do szpitala dziecięcego. Roboty potrwają około czterech tygodni i będą kosztowały ok. 3 mln zł.