Strażacka - budowa ulicy

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnic Rembertów i Targówek i polegała na wybudowaniu połączenia drogowego między dzielnicami, służącego jako alternatywa dla przeciążonych ruchem ciągów ulic Łodygowa-Chełmżyńska oraz Grochowska-Targowa. Wybudowane połączenie nie tylko znacznie skróciło odległość i czas potrzebny do przemieszczenia się z jednej dzielnicy do drugiej, ale przyczyniło się również do rewitalizacji poprzemysłowych terenów Targówka Fabrycznego.

W ramach zadania wybudowana została droga asfaltowa o przekroju jednojezdniowym, po jednym pasie ruchu w każdą ze stron, z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym. Przed przystąpieniem do budowy z terenu inwestycji wywieziono kilkadziesiąt ton śmieci, w tym znaczne ilości odpadów toksycznych.

 

WYKONAWCA

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

LATA REALIZACJI

2009-2010

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

12.2009  

KOSZT INWESTYCJI

ok. 22 mln zł

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone