Sprzątanie Strażackiej

Dziś wykonawca budowy ul. Strażackiej, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, został wprowadzony na plac budowy. W pierwszej kolejności wyspecjalizowana firma, działająca na zlecenie ZRiKD, zajmie się uporządkowaniem terenu i wywiezieniem ton śmieci, które od lat nielegalnie były tu składowane. W związku z tym od 12 stycznia ulica będzie zamknięta na odcinku od ZUSOK do miejsca znajdującego się ok. 400 m przed ul. Chełmżyńską. Sprzątanie potrwa do końca marca. Następnie ZRiKD przystąpi do prac drogowych.