Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego

Inwestycja prowadzona była na terenie dzielnicy Mokotów i polegała na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego wraz z doposażeniem placówki w sprzęt medyczny.

ZAKRES PRAC

Istniejący SOR został rozbudowany o jedną kondygnację od strony ul. Stępińskiej, oraz dwie kondygnacje z podpiwniczeniem od strony ul. Górskiej.

W ramach inwestycji poddano również modernizacji wydzieloną część budynku szpitala w poziomie parteru, obejmującą istniejący SOR – wymieniono m.in. posadzki, okna, drzwi oraz bramy wjazdowe. Kondygnację podziemną przeznaczono na pomieszczenia socjalne, techniczne i magazynowe. Na parterze znalazły się pomieszczenia SOR, m.in. rejestracja i poczekalnie, gabinety badań, sale: obserwacyjna, resuscytacyjno-zabiegowa, wstępnej intensywnej terapii. Piętro przeznaczono na potrzeby administracyjne.

W wyniku rozbudowy łączna powierzchnia użytkowa oddziału ratunkowego zwiększyła się o 575 m kw. Osobny wjazd dla karetek oraz wejście dla pieszych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowane zostały od strony podwórka. Po generalnym remoncie podjazdu powstała możliwość podjazdu pod budynek dwóch karetek jednocześnie. Niezależne wejście główne dla pieszych od strony ul. Górskiej przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYKONAWCA

EBS BUD Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

09.2021-2024 r.

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 14 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone