Powstańców Śląskich - poszerzenie od ul. Sterniczej do ul. Połczyńskiej

Powstańców Śląskich - poszerzenie od ul. Sterniczej do ul. Połczyńskiej

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnicy  Bemowo i mała na celu likwidację zwężenia jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Szczotkarską. W wyniku braku porozumienia z prywatnym właścicielem, jezdnia w kierunku ulicy Połczyńskiej z dwóch pasów ruchu zwężała się do jednego, biegnącego po torach tramwajowych. Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich stała się możliwa dzięki zmianom przepisów tzw. specustawy drogowej i przejęciu przez miasto fragmentu działki koniecznego do poszerzenia drogi.

W ramach prac wybudowano dwupasową jezdnię niekolidującą z torowiskiem tramwajowym, usunięto sygnalizację świetlną, a także wybudowano odwodnienie, chodnik i ścieżkę rowerową po zachodniej stronie jezdni. Zmodernizowane zostały przejścia dla pieszych przez ul. Sterniczą i Szczotkarską oraz wjazd do stacji paliw. Posadzone zostały drzewa i krzewy.

WYKONAWCA

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

ROK REALIZACJI

2009

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

07.2009

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

3 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone