To już ostatnie dni zwężenia na Powstańców Śląskich

W piątek 3 lipca o godz. 22.00 na 5 dni zamknięta zostanie jezdnia ul. Powstańców Śląskich w kierunku centrum na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Połczyńskiej. Pozwoli to przyspieszyć prace przy poszerzaniu ulicy, których zakończenie zaplanowano początkowo na koniec sierpnia.

Przebudowany zostanie odcinek ul. Powstańców Śląskich o długości 220 m od ul. Sterniczej w kierunku ul. Połczyńskiej. Na pozostałym odcinku, aż do skrzyżowania z ul. Połczyńską, wyremontowana zostanie nawierzchnia dotychczasowej jezdni. Powstaną dwa pasy ruchu jezdni zachodniej, odwodnienie, chodnik i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne. Zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych przez ul. Sterniczą i ul. Szczotkarską oraz wjazd do stacji paliw. Posadzonych będzie kilka drzew i krzewów.

Po wielu latach nieudanych prób porozumienia się z właścicielami nieruchomości, poszerzenie ulicy umożliwiła tzw. specustawa drogowa. W oparciu o jej przepisy, 28 lipca 2008 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję o lokalizacji drogi, a w październiku 2008 r. na wniosek Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych wydane zostało pozwolenie na budowę. Pomimo dysponowania przez ZMID ostateczną decyzją lokalizacyjną, przenoszącą własność działki na miasto, dotychczasowi właściciele odmówili udostępnienia terenu koniecznego do poszerzenia drogi. Wówczas zapadła decyzja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Prace przy budowie brakującego fragmentu jezdni ruszyły 14 maja.