Pileckiego, Puławska - przebudowa skrzyżowania

Pileckiego, Puławska - przebudowa skrzyżowania

Inwestycja polegająca na przebudowie skrzyżowania ulic Pileckiego, Poleczki i Puławskiej zrealizowana została na terenie dzielnicy Ursynów.

Stan przed przebudową:

Puławska to dwujezdniowa ulica o przebiegu od pl. Unii Lubelskiej do granicy Warszawy z Piasecznem. Na odcinku od ul. Rzymowskiego do granic miasta stanowi część drogi krajowej nr 79 Warszawa – Góra Kalwaria – Kozienice. Puławska charakteryzuje się wysokimi natężeniami ruchu wyczerpującymi przepustowość w okresach szczytów komunikacyjnych.

Poleczki to dwujezdniowa ulica łącząca ul. Puławską z Portem Lotniczym im. Chopina i z ul. Żwirki i Wigury. Zabudowa rejonu, to głównie biura i magazyny, co generuje duże strumienie pojazdów na ul. Poleczki. Obserwuje się systematyczny wzrost ruchu na tej ulicy.

Ulica Pileckiego łączy Puławską z Płaskowickiej i na odcinku pomiędzy Puławską a Ciszewskiego ma dwie jezdnie. Stanowi połączenie Ursynowa z ul. Puławską.

Geometria skrzyżowania przedstawiała się następująco:

 • wlot wschodni – ul. Pileckiego – 2 pasy w prawo, 1 pas na wprost, 1 pas w lewo,
 • wlot południowy – ul. Puławska – 1 pas w prawo, 3 pasy na wprost, 1 pas w lewo,
 • wlot zachodni – ul. Poleczki – 1 pas w prawo, 1 pas na wprost, 1 pas w lewo,
 • wlot północny – ul. Puławska – 1 pas na wprost i w prawo, 1 pas na wprost, 1 pas na wprost i w lewo.

Skręt w lewo w stronę Ursynowa poprowadzony był bezkolizyjnie przez dwupasową estakadę, z pasa do skrętu w lewo z Puławskiej w Pileckiego w poziomie terenu korzystały głównie autobusy miejskie.

ZAKRES PRAC

Cel przebudowy skrzyżowania:

 • usprawnienie ruchu poprzez zwiększenie przepustowości poszczególnych wlotów skrzyżowania,
 • podniesienie bezpieczeństwa i standardu ruchu,
 • usprawnienie komunikacji zbiorowej.

W ramach przebudowy skrzyżowania wprowadzono następujące zmiany:

 • wlot wschodni (A) – ul. Pileckiego – bez zmian geometrycznych,
 • wlot południowy (B) – ul. Puławska – dodanie jednego pasa ruchu do skrętu w lewo w ul. Poleczki; zmiana organizacji poziomego oznakowania na odcinku od przebudowanego skrzyżowania do ul. Rybitwy,
 • wlot zachodni – ul. Poleczki – dodanie jednego pasa ruchu do jazdy na wprost, co daje układ: jeden w lewo, dwa prosto, jeden w prawo,
 • wlot północny – ul. Puławska – dodanie jednego pasa ruchu na wprost oddzielonego od pozostałych filarami estakady po prawej stronie pasów istniejących, wydłużenie pasa do skrętu w prawo, dodanie pasa tylko dla autobusów przeznaczonego do skrętu w lewo w Pileckiego i przeznaczenie skrajnego lewego pasa ruchu (wcześniej pasa do jazdy na wprost i w lewo) wyłącznie do jazdy na wprost. Dodatkowo istniejący podział jezdni na dwa pasy ruchu w rejonie wjazdu na łącznicę prowadzącą ruch w kierunku Ursynowa zmieniono na trzypasowy poszerzając jezdnię kosztem pasa zieleni.

WYKONAWCA

FAL-BRUK

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 2 mln zł

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone