Górczewska - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy od pętli Lazurowa do granicy Warszawy

Górczewska - przebudowa, w tym poszerzenie ulicy od pętli Lazurowa do granicy Warszawy

Inwestycja realizowana była na terenie dzielnicy Bemowo i polegała na modernizacji ul. Górczewskiej na odcinku od pętli Lazurowa do granicy miasta oraz fragmentu ul. Lazurowej wraz ze skrzyżowaniem.

ZAKRES PRAC

W opracowanym projekcie przyjęto parametry techniczne dla ulicy klasy głównej G:

  • prędkość projektową 50km/godz.
  • szerokości pasa ruchu 3,00 – 3,50 m
  • szerokość chodnika 2,0 m – 3,5 m

Po przebudowie ulica stałą się ulicą dwujezdniową. Na odcinku od pętli tramwajowej do skrzyżowania z ulicą Lazurową, wybudowane zostały jezdnie o trzech pasach ruchu, zaś na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do granicy miasta każda jezdnia ma po dwa pasy ruchu.

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do granicy miasta zaprojektowano jezdnię serwisową z kostki betonowej wraz z placem do postoju samochodów przy istniejących punktach usługowych. Jezdnia główna i serwisowa oddzielone zostały od siebie ciągiem pieszym.

Ścieżka rowerowa przebiega po stronie północnej ulicy i przylega do ciągu pieszego.

Skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Lazurową zaprojektowano jako poszerzone w wyspą centralną.

Na wszystkich kierunkach jezdni wylotowych występują przystanki autobusowe z zatokami. 

Prace objęły również budowę:

- odwodnienia jezdni

- kanalizacji ogólnospławnej

- kanalizacji deszczowej

- oświetlenia ulicznego

- przebudowę wodociągu

- przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej

WYKONAWCA

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

LATA REALIZACJI

2011 - 2013

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

07.2013

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone