Ulica Górczewska w przebudowie - zmiana organizacji ruchu

W sobotę 13 października około godziny 22.00 zamknięta zostanie stara jezdnia ulicy Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lazurową. Ruch jednym pasem w każdym kierunku odbywał się będzie po nowo wybudowanej jezdni północnej. Zmiany dotyczą także ulicy Lazurowej - fragmentu znajdującego się po południowej stronie skrzyżowania. Nie będzie możliwy skręt z ulicy Górczewskiej w ulicę Nowolazurową w kierunku południowym ani wyjazd z tej części ulicy Lazurowej na ulicę Górczewską.

Otwarty pozostanie odcinek ulicy Lazurowej po stronie północnej skrzyżowania, umożliwiający dojazd do Trasy S8.

Przyczyną wprowadzenia zmian w organizacji ruchu jest przystąpienie do prac związanych z rozbiórką starej jezdni ulicy Górczewskiej, budową kanału deszczowego, przebudową wodociągu i kabli.

Po wybudowaniu nowej jezdni, co potrwa ok. miesiąca, planowana jest zmiana organizacji ruchu umożliwiająca kontynuację prac na pozostałych częściach skrzyżowania.

Więcej o inwestycji: http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=66