CNK - wizualizacja

Centrum Nauki Kopernik

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Śródmieście.

Centrum Nauki Kopernik jest pierwszym w Polsce centrum nauki – miejscem, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin wiedzy, by lepiej zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zmiany. Pierwowzorem tego typu ośrodków było Exploratorium, utworzone w 1969 roku przez prof. Franka Oppenheimera w San Francisco. Ośrodki tego typu znajdują się dziś na całym świecie. W Europie Środkowo-Wschodniej centra nauki powstały na Węgrzech i w Estonii.

Na lokalizację Centrum wybrano warszawskie Powiśle, tuż nad tunelem Wisłostrady, w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego. W nowoczesnym budynku, na powierzchni 6 000 mkw. znajdzie się kilkaset interaktywnych stanowisk do doświadczeń z różnych dziedzin wiedzy. Na wystawę stałą składa się siedem działów: Świat w ruchu, Korzenie cywilizacji, Człowiek i środowisko, Światło, Globalna wioska, Nowe technologie oraz naukowy plac zabaw dla najmłodszych.

Wokół gmachu Centrum znajduje się Park odkrywców – miejsce do przeprowadzania doświadczeń pod gołym niebem oraz dla sztuki inspirowanej tematyką naukową.

Centrum Nauki Kopernik:

Moduł A – powstał w pierwszym etapie prac. To część budynku położona bezpośrednio nad Wisłą, w której znajduje się większa część powierzchni ekspozycyjnej. Sąsiedztwo Wisły jest wykorzystywane do przeprowadzania doświadczeń, związanych m.in. z wodą.

Moduł B – Tu znajduje się mniejsza część ekspozycji oraz laboratoria i pracownie dla grup szkolnych. Zlokalizowane tu centrum konferencyjne, kawiarnie i restauracje oraz pomieszczenia biurowe.

Planetarium – z kopułą o średnicy 16 metrów i salą na ok. 150 osób. Z wykorzystaniem nowoczesnej technologii pokazywane tu są filmy i spektakle naukowe, artystyczne oraz astronomiczne pokazy.

Park odkrywców – z naukowymi zabawkami oraz dziełami sztuki czołowych polskich i zagranicznych artystów.

Konstrukcja budynku:

Główną konstrukcję nośną budynku stanowią cztery krato-ramy stalowe, które opierają się po dwóch stronach tunelu Wisłostrady. Dodatkowo w podstawie budynku zaprojektowano rodzaj żelbetowej platformy wykonanej w technologii betonu sprężonego, na której spoczywają słupy podpierające stropy w centralnej części budynku. Nowatorska elewacja: płyty wykonane w nowej technologii betonu zbrojonego włóknem szklanym w układzie pionowym; poprzez rozdarcia, tektonikę i szczeliny w układzie płyt regulowany jest dopływ światła do wnętrza budynku oraz odprowadzana woda deszczowa z powierzchni dachu.

Budynek „oddychający” – podstawą do projektu instalacji wewnętrznych budynku była idea maksymalnej redukcji systemu klimatyzacji na rzecz wentylacji naturalnej. Najważniejszym elementem programu kontroli klimatu w części wystawowej jest rozproszony układ central wentylacyjnych współpracujący z „porowatym”, „oddychającym” dachem, którego działanie można porównać do oddychającej skóry żywego organizmu. Został on wyposażony w kratery/patia oraz dużą liczbę wentylatorów, pozwalających zmieniać i kontrolować w sposób naturalny mikroklimat wnętrza z maksymalną redukcją skomplikowanego systemu przewodów wentylacyjnych. Elastyczność tego rozwiązania umożliwia dostarczenie takiej ilości powietrza, jaka rzeczywiście jest wymagana w danej strefie budynku. Dodatkowo chłodne powietrze może być doprowadzane przez uchylne otwory w północnej i wschodniej fasadzie (zapobiega to przegrzaniu) oraz przez system specjalnie zaprojektowanych szczelin w ścianach zewnętrznych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych – budynek oraz ogród na dachu są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Projekt był konsultowany ze Stowarzyszeniem Integracja i zyskał jego pozytywną opinię.

Troska o ekologię – 50 proc. procent powierzchni całego obszaru Centrum Nauki Kopernik stanowi powierzchnia ekologicznie czynna; zostało to osiągnięte m.in. poprzez zielony, ekologicznie czynny dach, minimalizowanie przeszkleń, tworzenie biotopów – samooczyszczających się małych zbiorników wodnych, mogących być wodopojami dla ptaków.

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH

RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner + Kubec z Rudy Śląskiej

WYKONAWCA PRAC BUDOWLANYCH

Warbud S.A.

LATA REALIZACJI

2008-2014

KOSZT INWESTYCJI

364 mln zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone