Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego

Inwestycja prowadzona jest na terenie dzielnicy Mokotów i polega na przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego wraz z doposażeniem placówki w sprzęt medyczny.

ZAKRES PRAC

Istniejący SOR zostanie rozbudowany o jedną kondygnację od strony ul. Stępińskiej, oraz dwie kondygnacje z podpiwniczeniem od strony ul. Górskiej.

W ramach inwestycji zostanie również poddana modernizacji wydzielona część budynku szpitala w poziomie parteru, obejmująca istniejący SOR – wymienione zostaną m.in. posadzki, okna, drzwi oraz bramy wjazdowe. Kondygnacja podziemna przeznaczona będzie na pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze znajdą się pomieszczenia SOR, m.in. rejestracja i poczekalnie, gabinety badań, sale: obserwacyjna, resuscytacyjno-zabiegowa, wstępnej intensywnej terapii. Piętro będzie wykorzystane dla potrzeb administracyjnych.

W wyniku rozbudowy łączna powierzchnia użytkowa oddziału ratunkowego zwiększy się o 575 m kw. Osobny wjazd dla karetek oraz wejście dla pieszych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowane będą od strony podwórka. Po generalnym remoncie podjazdu powstanie możliwość podjazdu pod budynek dwóch karetek jednocześnie. Niezależne wejście główne dla pieszych, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, będzie znajdowało się od strony ul. Górskiej.

WYKONAWCA

EBS BUD Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

09.2021-03.2023

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 13 mln zł