Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Obszar inwestycji znajduje się przy ulicy Paluch 2 w dzielnicy Włochy na działce będącej własnością gminy Warszawa oraz w części północnej i wschodniej na części działki będącej własnością przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”, użytkowanej na podstawie umowy użyczenia.

Przedmiotem inwestycji jest:

  • zaprojektowanie całego obiektu, w tym nowego budynku administracyjnego w technologii kontenerowej i połączenia go z istniejącym budynkiem administracyjnym, nowego budynku geriatrii w technologii modułowej i połączenia z istniejącym szpitalem, przebudowy istniejącego budynku administracyjnego, rozbiórki budynku magazynu, boksów dla psów, rozbiórki części ogrodzenia i budowy ogrodzenia w innej lokalizacji, zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do użytkowania,
  • realizacja robót w zakresie: rozbiórek, budowy nowego budynku geriatrii, wykonania zagospodarowania terenu, wykonania przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.   

 

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

Drozda Construction Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

11.2021-08.2023

KOSZT INWESTYCJI

Wartość prac projektowych i budowlanych - 5,55 mln zł