Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien

Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ursus i polega na zaprojektowaniu ulicy Nowo-Gierdziejewskiego na odcinku od ul. Władysława Jagiełły do ul. Czerwona Droga oraz ul. Posag 7 Panien na odcinku od ul. Karola Taylora do ul. Gierdziejewskiego wraz z powiązaniami z ulicami: Czerwonej Drogi, Jagiełły i Warszawską.

Ulica Nowo-Gierdziejewskiego oraz ulica Posag 7 Panien w nowym kształcie zapewnią ważne połączenia komunikacyjne osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych na zurbanizowanych terenach poprzemysłowych, osiedli Niedźwiadek i Gołąbki z ul. Połczyńską, planowanym parkingiem P+R w rejonie stacji Mory i drogą ekspresową S8.

Założenia projektowe:

Ulica Nowo-Gierdziejewskiego:

  • klasa ulicy: główna,
  • dwie jezdne,
  • obustronne drogi dla rowerów odseparowane od chodników pasem zieleni z nasadzeniami zieleni niskiej lub średniej,
  • obustronne chodniki,
  • szpalery drzew po obu stronach jezdni oraz w pasie rozdziału między jezdniami.

Ulica Posag 7 Panien:

  • klasa drogi: zbiorcza,
  • jedna jezdnia,
  • droga dla rowerów odseparowana od chodników pasem zieleni z nasadzeniami zieleni niskiej lub średniej,
  • obustronne chodniki,
  • szpalery drzew po obu stronach jezdni.

Opracowanie projektowe ma uwzględniać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie Orłów Piastowskich – część I (Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXV/2213/2O14 z dnia 3 lipca ZO14 r., Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 15.07.2O14 poz. 6890).

Skrzyżowanie ulic Nowo-Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien oraz Czerwona Droga ma być standardowym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi.

Projektowany fragment ulicy Posag 7 Panien będzie miał ważne znaczenie jako przestrzeń publiczna. W parterach budynków powstających osiedli znajdą się lokale handlowe i usługowe, dlatego przyjęte rozwiązania projektowe powinny uwzględniać czytelny podział ulicy na strefę komunikacyjną oraz społeczno-rekreacyjną.

Aby podnieść walory estetyczne ulic, zaprojektowane zostaną elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe będą realizowane w latach 2024-2026 r.