Powstanie projekt dla Nowo-Gierdziejewskiego i Posagu 7 Panien

Firmy zainteresowane zaprojektowaniem ulicy Nowo-Gierdziejewskiego oraz ul. Posag 7 do 1 lutego mogą składać oferty w ogłoszonym właśnie postępowaniu przetargowym. Dokumentacja projektowa, która ma powstać w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, obejmie ul. Nowo-Gierdziejewskiego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Czerwona Droga oraz ul. Posag 7 Panien od ul. Karola Taylora do ul. Gierdziejewskiego.

Ulica Nowo-Gierdziejewskiego oraz ulica Posag 7 Panien w nowym kształcie wynikającym z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapewnią ważne połączenia komunikacyjne osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych na zurbanizowanych terenach poprzemysłowych, osiedli Niedźwiadek i Gołąbki z ul. Połczyńską, planowanym parkingiem P+R w rejonie stacji Mory i drogą ekspresową S8.

Założenia projektowe dla ul. Nowo-Gierdziejewskiego uwzględniają budowę dwóch jezdni, obustronnych dróg dla rowerów odseparowanych od chodników pasem zieleni, obustronnych chodników, szpalerów drzew po obu stronach jezdni oraz w pasie rozdziału między jezdniami. Natomiast dla ul. Posag 7 Panien założono jedną jezdnię, drogę dla rowerów odseparowaną od chodników pasem zieleni, obustronne chodniki oraz szpalery drzew po obu stronach jezdni.

Na skrzyżowaniu ulic Nowo-Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien oraz Czerwona Droga zaplanowano standardowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi.

Projektowany fragment ulicy Posag 7 Panien będzie miał ważne znaczenie jako przestrzeń publiczna. W parterach budynków powstających osiedli znajdą się lokale handlowe i usługowe, dlatego przyjęte rozwiązania projektowe powinny uwzględniać czytelny podział ulicy na strefę komunikacyjną oraz społeczno-rekreacyjną.

Projekt obejmie również elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci.

Wykonawca wybrany w ogłoszonym przetargu opracuje projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyska decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadania.