Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska - ul. Gościniec

Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska - ul. Gościniec

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Mokotów. Projekt obejmie ul. Bartycką na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec oraz ul. Nadrzeczną na odcinku od ul. Gościniec do ul. Bananowej.

Długość przewidzianego do zaprojektowania odcinka drogi to ok. 2 km. Poza jezdniami mają powstać rozwiązania dla ruchu rowerowego oraz pieszego a także projekt zieleni. Podstawą opracowania projektowego będą rozwiązania ujęte w obowiązujących w tym rejonie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Bartyckiej oraz Osady Siekierki.

17.01.2023 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie ogłoszenia wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Bartyckiej oraz budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej została zawarta w sierpniu 2023 r.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na inwestycję w latach 2023-2026 r.