Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska - ul. Gościniec

Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska - ul. Gościniec

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Mokotów. Opracowanie projektu budowlanego obejmuje ul. Bartycką na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec oraz ul. Nadrzeczną na odcinku od ul. Gościniec do ul. Bananowej.

Długość przewidzianego do zaprojektowania odcinka drogi to ok. 2 km. Poza jezdniami mają powstać rozwiązania dla ruchu rowerowego oraz pieszego a także projekt zieleni. Podstawą opracowania projektowego będą rozwiązania ujęte w obowiązujących w tym rejonie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Bartyckiej oraz Osady Siekierki.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2018-2025 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone