Umowa na projekt ul. Bartyckiej

Podpisana została umowa z firmą AZET sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ul. Bartyckiej oraz budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokumentacja, której koszt wyniesie ok. 1,9 mln zł, ma być gotowa w ciągu 20 miesięcy.

Prace projektowe obejmować będą rozbudowę ul. Bartyckiej na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec, przebudowę ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Gościniec do ul. Bananowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Bartyckiej i ul. Nadrzecznej. Długość projektowanego odcinka to około 2 km.

Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy Bartyckiej uwzględniają budowę dwóch jezdni. Przekrój, liczba, długości i przeznaczenia pasów zostaną dostosowane do aktualnych prognoz ruchu. Poza jezdniami mają pojawić się rozwiązania dla obustronnego ruchu pieszego oraz rowerowego, strefy parkowania równoległego wzdłuż ulicy, które będą przeplatane ciągami ogrodów deszczowych, przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych, obustronne rzędy drzew oraz rząd drzew oddzielający jezdnie.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na inwestycję w latach 2023-2026 r.