Rozbudowa ciągu ulic Kołacińskiej i Szynowej

Rozbudowa ciągu ulic Kołacińskiej i Szynowej

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Białołęka w ramach zadania pn. "Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka".

Ul. Szynowa - przyjęte założenia przewidują budowę drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, chodników, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi.

Łączna długość drogi, to ok. 0,65 km.

Ul. Kołacińska - przyjęte założenia przewidują budowę drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), budowę przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na jezdni, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi.

Łączna długość drogi to ok. 1,45 km.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na realizację zadania do 2024 r. Zakres prowadzonych prac dotyczy obecnie przygotowania dokumentacji projektowej.