Rozbudowa ciągu ulic Kołacińskiej i Szynowej

Rozbudowa ciągu ulic Kołacińskiej i Szynowej

Inwestycja realizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka w ramach zadania pn. "Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka".

ul. Szynowa - przyjęte założenia przewidują budowę drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, chodników, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi. Łączna długość drogi, to ok. 0,65 km.

ul. Kołacińska - przyjęte założenia przewidują budowę drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników, budowę przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na jezdni, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi. Łączna długość drogi to ok. 1,45 km.

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki dla zadania do 2024 r. Zakres prowadzonych prac dotyczy obecnie opracowania dokumentacji projektowej.