Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Śródmieście i polegać będzie na modernizacji pomieszczeń pierwszego piętra budynku przy Alejach Ujazdowskich 20 dla potrzeb działalności Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Na parterze kamienicy znajduje się drugi lokal użytkowy również zajmowany przez Centrum Kultury Filmowej. Lokale nie są ze sobą połączone bezpośrednią, wewnętrzną komunikacją.

Nowy lokal podzielony zostanie na część biurową, przeznaczoną do pracy stałej i czasowej oraz część przeznaczoną dla gości i uczestników warsztatów i projekcji prowadzonych w ramach działalności CKF. Powstanie pomieszczenie warsztatów filmowych, pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz toalety zarówno dla części biurowej, jak i warsztatowej.

W ramach opracowania przewidziano: wyburzenie wybranych ścianek działowych i ponowne wydzielenie pomieszczeń, wymianę drzwi wejściowych do lokalu, remont podłóg i ścian. W trakcie prowadzenia prac poddane zostaną renowacji drzwi wewnętrzne zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Po zakończeniu prac przestrzeń Centrum Kultury Filmowej powiększy się o ok. 250 m2.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2020-2023 r.