Nowa przestrzeń dla Centrum Kultury Filmowej

Zmodernizowane pomieszczenia w kamienicy przy Alejach Ujazdowskich 20 służą już Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Lokal zajmujący pierwsze piętro budynku (od frontu), podzielony został na część biurową oraz część przeznaczoną dla gości - uczestników warsztatów i projekcji filmowych. Dodatkowo powstały pomieszczenia socjalne, porządkowe, składnica akt oraz toalety - oddzielne dla części biurowej i warsztatowej, w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

W remontowanych pomieszczeniach wykonano prace rozbiórkowe polegające na wyburzeniu ścianek działowych i zdemontowaniu starej stolarki drzwiowej. Następnie wydzielono na nowo pomieszczenia w lokalu. Zrobione zostały nowe wylewki pod posadzki, a na nie położono nowe podłogi. Dwoje drzwi wewnętrznych poddanych zostało renowacji zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, a pozostałe wymieniono na nowe. W obiekcie wymieniono także w całości instalacje elektryczne, sanitarne a w wybranych pomieszczeniach zainstalowano klimatyzację.

W końcowym etapie remontu nadano ścianom nowy charakter poprzez położenie tynków strukturalnych. W dwóch miejscach ściany zostały pokryte tapetą z roboczymi szkicami Andrzeja Wajdy do filmu pt. „Wszystko na sprzedaż”. W pomieszczeniach zamontowano nowe oświetlenie. Lokal został wyposażony w system informacji wizualnej.

Na parterze tej samej kamienicy znajduje się drugi lokal użytkowy, który Centrum Kultury Filmowej zajmuje od końca 2019 roku. Oba lokale nie są jednak ze sobą połączone. Dzięki zakończonej modernizacji powierzchnia, na której działa Centrum Kultury Filmowej powiększyła się o dodatkowe ok. 256 m2. Łącznie Centrum zajmuje obecnie ok. 360 m2.

CKF zajmuje się kształtowaniem kultury filmowej, m.in. poprzez działania edukacyjne, organizację szkoleń, warsztatów, wspieranie artystycznych projektów filmowych, organizowanie pokazów filmowych, spotkań i wystaw oraz organizację platformy streamingowej VOD Warszawa.

Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2023 roku, a w styczniu tego roku lokal został przekazany CKF im A. Wajdy. Koszt inwestycji wyniósł ok 1,56 mln złotych.