Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego)

Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego)

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Bielany.

W październiku 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 („węzeł Janickiego”). W ramach opracowania wykonane zostaną 4 warianty koncepcji, w tym wariant „0” bezinwestycyjny, który zakłada odstąpienie od realizacji inwestycji, jako wariant podstawowy i wyjściowy, do którego będą porównywane pozostałe warianty inwestycyjne.

Wariant 1

Pierwszy wariant zakłada zaprojektowanie drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP) z dwiema bezkolizyjnymi jezdniami głównymi poprowadzonymi wiaduktami, mającymi po dwa pasy ruchu, oraz jezdni lokalnych w poziomie terenu ze skrzyżowaniami z ulicami: Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową i Rokokową na odcinku pomiędzy Arkuszową a S7. Torowisko tramwajowe ma być zlokalizowane w pasie dzielącym ul. Nocznickiego.

Wariant 2

Dla wariantu drugiego przyjęta została klasa drogi głównej (G) lub głównej ruchu przyspieszonego (GP). Jezdnie główne poprowadzone byłyby wiaduktami co najmniej nad skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza i wyjazdem z pętli Młociny, z dopuszczeniem możliwości dodatkowych odcinków bezkolizyjnych estakadowych lub tunelowych, o ile będzie to uzasadnione wynikami prognoz ruchu. W tym wariancie zostanie przeanalizowana możliwość poprowadzenia torowiska po południowo-wschodniej stronie jezdni głównych.

Wariant 3

Wariant trzeci zakłada drogę klasy głównej (G) w poziomie terenu z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, oraz jezdnie serwisowe. Podobnie jak w wariancie pierwszym, torowisko tramwajowe ma być zlokalizowane w pasie dzielącym ul. Nocznickiego

We wszystkich wariantach zaprojektowane będą obustronne chodniki i drogi dla rowerów, a także zieleń.

Opracowanie ma być zakończone w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.