Przedłużenie Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie - umowa na koncepcję

Rozpoczynamy prace koncepcyjne nad kolejnym odcinkiem Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Podpisaliśmy z firmą Promost Consulting umowę na opracowanie koncepcji programowej budowy trasy na odcinku  od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (do ul. Swarożyca).
Opracowanie będzie składało się z kilku wariantów. Pierwszy zakłada zaprojektowanie drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP) z dwiema bezkolizyjnymi  jezdniami głównymi poprowadzonymi wiaduktami, mającymi po dwa pasy ruchu, oraz jezdni lokalnych w poziomie terenu ze skrzyżowaniami z ulicami: Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową i Rokokową na odcinku pomiędzy Arkuszową a S7. Torowisko tramwajowe ma być zlokalizowane w pasie dzielącym ul. Nocznickiego.
Dla wariantu drugiego przyjęta została klasa drogi głównej (G) lub głównej ruchu przyspieszonego (GP). Jezdnie główne poprowadzone byłyby wiaduktami co najmniej nad skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza i wyjazdem z pętli Młociny, z dopuszczeniem możliwości dodatkowych odcinków bezkolizyjnych, o ile będzie to uzasadnione wynikami prognoz ruchu. W tym wariancie zostanie przeanalizowana możliwość poprowadzenia torowiska po południowo-wschodniej stronie jezdni głównych.
Wariant trzeci zakłada drogę klasy głównej (G) w poziomie terenu z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, oraz jezdnie serwisowe. Podobnie jak w wariancie pierwszym, torowisko tramwajowe ma być zlokalizowane w pasie dzielącym ul. Nocznickiego.
We wszystkich wariantach zaprojektowane będą obustronne chodniki i drogi dla rowerów, a także zieleń.
Opracowanie ma być zakończone w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koszt prac wyniesie 1,6 mln zł.