Umowa na projekt budowy ul. Ciszewskiego

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej. Wykona ją firma Schuessler Plan - Inżynierzy za kwotę 756 tys. zł. Na wykonanie prac projektant ma 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Budowa ulicy przewidziana została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanów Zachodni cz. I oraz rejonu ul. Nowoursynowskiej. Będzie stanowiła kontynuację istniejącej ul. Ciszewskiego. Na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej obecnie nie istnieje żadna droga. Długość tego odcinka to ok. 1,4 km.

Zakładane rozwiązania drogowe przewidują budowę jednej jezdni o szerokości 7 metrów z dwoma pasami ruchu, jednostronnej ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Przebudowana będzie także część istniejących instalacji podziemnych, które kolidują z planowaną drogą.