Umowa na kolejny odcinek Trasy Świętokrzyskiej

Podpisaliśmy umowę na budowę Trasy Świętokrzyskiej od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. Tak jak na pozostałych odcinkach trasy, powstaną tu dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każda, chodniki i ścieżki rowerowe. Prace wykona firma Balzola za kwotę 11,5 mln zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 8 miesięcy.