Trwa budowa Trasy Świętokrzyskiej

Na budowie Trasy Świętokrzyskiej (odcinek od ul. Kijowskiej do ul. Zabranieckiej) trwają roboty żelbetowe oraz budowa murów oporowych i nasypów na dojeździe do tuneli drogowych. W rejonie ul. Zabranieckiej budowane jest odwodnienie drogi, przebudowywana sieć wodociągowa oraz oświetlenie uliczne. Powstają też nowe chodniki. Otwarcie przebudowanego fragmentu ul. Zabranieckiej planowane jest jeszcze w tym roku. Zakończenie całej inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2017 r.