Transport tunelu Trasy Świętokrzyskiej

Kolejny tunel Trasy Świętokrzyskiej został wsunięty w nasyp kolejowy. Tydzień wcześniej rozpoczęto rozbiórkę torów kolejowych, trakcji i nasypu. Konstrukcja tunelu, ważąca 3200 t, budowana była przez trzy miesiące obok nasypu kolejowego. Na docelowe miejsce wwieziona została za pomocą specjalistycznych, zdalnie sterowanych wózków, o kołach obracających się wokół własnej osi. Operacja trwała ok. 30 min. Do 22 września potrwa odtwarzanie infrastruktury kolejowej. Dzięki zastosowanej technologii budowy tunelu, wyłączenie linii kolejowej można było skrócić z co najmniej trzech miesięcy do 18 dni.

Trwają również prace drogowe na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Objazdowej. Wybudowana została podbudowa obu jezdni Trasy Świętokrzyskiej, budowane są chodniki i ścieżka rowerowa. Budowa drogi na odcinku od ul. Objazdowej do tunelu rozpocznie się po likwidacji zbiorników technologicznych obniżających poziom wód gruntowych. Cały odcinek, od ul. Kijowskiej do ul. Zabranieckiej, gotowy będzie jesienią 2017 r.