Przetarg na kolejny odcinek Trasy Świętokrzyskiej

Ogłoszony został przetarg na budowę kolejnego odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (60%) i okres rękojmi (40%).

Zakres prac obejmuje roboty drogowe, przebudowę infrastruktury podziemnej, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Zamoyskiego i ul. Targową, nasadzenia zieleni. Tak jak na pozostałych odcinkach, trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe. Czas realizacji zadania, to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.