Przetarg na kolejny fragment Trasy Świętokrzyskiej rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. Przy ocenie ofert brane były pod uwagę dwa kryteria: cena (60%) i okres rękojmi (40%). Ceny kształtowały się w granicach 11,5-14,5 mln zł, okres rękojmi wszyscy oferenci zaproponowali taki sam – 84 miesiące. Najkorzystniejszą ofertę (11,5 mln zł) złożyło konsorcjum Balzola Polska i Balzola Hiszpania.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał osiem miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie prac.