Przebudowa skrzyżowania Sokolej i Zamoyskiego

13 września ok. godz. 23.30 wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie ul. Sokolej i ul. Zamoyskiego oraz ul. Sokola od Wybrzeża Szczecińskiego. Dopuszczony będzie ruch autobusów ZTM, natomiast pozostałe pojazdy zostaną skierowane na objazd ulicami Okrzei i Kłopotowskiego. Utrzymany zostanie ruch pieszych dotychczasowym chodnikiem wzdłuż nasypu kolejowego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 23 października.

Ograniczenia w ruchu związane są z przebudową skrzyżowania Sokolej i Zamoyskiego.