Przebudowa skrzyżowania Francuskiej i Zwycięzców

Modernizacja ulic: Francuskiej i Paryskiej wkracza w kolejny etap - rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania Francuskiej i Zwycięzców. Z tego powodu 9 września o godz. 22 zamknięta zostanie ul. Zwycięzców w rejonie skrzyżowania na długości około 160 m. Na tym odcinku wybudowana zostanie nowa jezdnia, zatoka autobusowa, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne. Przewidywany termin zakończenia tych prac, to 16 października.

Nadal trwają prace drogowe na ul. Francuskiej. Możliwy wciąż natomiast będzie przejazd ulicami poprzecznymi. Mogą jedynie nastąpić kilkudniowe wyłączenia ich z ruchu w rejonie skrzyżowania z Francuską. Przy założeniu, że pogoda będzie sprzyjała pracom związanym z układaniem nawierzchni, ul. Francuska powinna być udostępniona do ruchu na przełomie października i listopada.