Przebudowa Francuskiej i Paryskiej już wkrótce

Ulicę Francuską i Paryską za 25 845 700 zł przebuduje konsorcjum firm: PPHU Efekt i ZUB Adrog, wybranych w rozstrzygniętym dziś przetargu. Umowa zostanie podpisana po upływie ustawowego terminu na składanie ewentualnych protestów i odwołań. Od tego czasu konsorcjum będzie miało 16 miesięcy na wykonanie prac.