Prace na Trasie Świętokrzyskiej

Dobiegają końca prace przy budowie Trasy Świętokrzyskiej od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej. 18 grudnia otwarty został odcinek mający dla ruchu w tym rejonie Pragi-Północ zasadnicze znaczenie - skrzyżowanie ul. Sokolej i ul. Zamoyskiego oraz ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Jagiellońskiej. 

Zamknięty pozostaje na razie nowo wybudowany odcinek trasy głównej od ul. Sokolej do ul. Targowej. Nie powoduje to jednak komplikacji dla kierowców, ponieważ w relacji Sokola-Targowa i Targowa-Sokola mogą korzystać z istniejącego połączenia pod wiaduktem kolejowym. Ma ono, podobnie jak nieuruchomione jeszcze nowe włączenie do Targowej, tylko relacje prawoskrętne.

Wkrótce do nadzoru budowlanego zostanie złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie całego przebudowanego układu drogowego. Do wykonania pozostanie zielona ściana pełniąca funkcję zabezpieczenia akustycznego. Obecnie powstaje jej projekt, a wiosną rozpocznie się budowa. Udostępnienie dla ruchu najbardziej obecnie istotnej dla mieszkańców części inwestycji - skrzyżowania ul. Zamoyskiego i ul. Sokolej oraz ul. Zamoyskiego, nastąpiło przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu.