Kto poszerzy Prostą i wybuduje Trasę Świętokrzyską?

Oferty w przetargach na przebudowę ul. Prostej i budowę pierwszego odcinka Trasy Świętokrzyskiej otwarte.

Przebudową ul. Prostej zainteresowane są firmy Bilfinger Infrastructure S.A. oraz Heilit+Woerner Sp. z o.o. Kwoty, które zostały zaproponowane w ofertach to odpowiednio ok. 33,8 mln i 36,9 mln zł.  

W ramach inwestycji przebudowany zostanie fragment ulicy o długości ok. 770 m pomiędzy rondem ONZ a rondem Daszyńskiego. Zostanie on poszerzony do układu dwujezdniowego o dwóch pasach ruch w każdą stronę (2x2), z dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań. Zmieni się także przebieg linii tramwajowej, która znajdzie się w pasie dzielącym między jezdniami. Technologia wykonania torowiska tramwajowego pozwoli w przyszłości udostępnić je także dla ruchu autobusowego. W ramach inwestycji nastąpi też przebudowa wlotów ulic Żelaznej, Twardej i Pańskiej oraz budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Pańskiej. Ponadto, po obu stronach rozbudowywanej ul. Prostej przewidziano drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowa ulicy zakończy się w drugiej połowie 2014 r.

Dwie oferty wpłynęły także na budową pierwszego etapu Trasy Świętokrzyskiej. Firma Heilit+Woerner Sp. z o.o. zaproponowała za realizację robót budowlanych cenę ok. 18,2 mln zł. Drugi z oferentów, firma Fal Bruk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wyceniła koszt budowy na ok. 21,5 mln zł. 

Inwestycja polega na przebudowie ul. Sokolej od Wybrzeża Szczecińskiego (zjazd z mostu Świętokrzyskiego) do ul. Zamoyskiego. Nowa droga będzie miała dwie jezdnie - każda po dwa pasy ruchu, z poszerzeniem na skrzyżowaniach o dodatkowe pasy do skrętu.  Długość odcinka to ok. 700 m. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2014 r.  Budowa Trasy Świętokrzyskiej została podzielona na trzy etapy. W przyszłym roku zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego odcinka trasy – połączy on ul. Kijowską z ul. Zabraniecką. Jako ostatni do wybudowania pozostanie fragment łączący ul. Zamoyskiego z ul. Kijowską. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych prowadzi przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej tego fragmentu trasy. Czas przewidziany na prace projektowe i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych to 12 miesięcy.

Rozstrzygnięcie trwających postępowań przetargowych nastąpi niezwłocznie po sprawdzeniu otrzymanych ofert.