Francuska wypięknieje

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulic Francuskiej i Paryskiej. Termin otwarcia ofert cenowych to 18 maja 2009 r. Czas realizacji prac budowlanych wynosi 16 miesięcy od momentu podpisania umowy  z wybranym wykonawcą.

Przygotowany projekt przebudowy obejmuje ciąg ulic: Francuską i Paryską od ronda Waszyngtona do ul. Wersalskiej i Brukselskiej.
Tak jak dotychczas jezdnia będzie miała (poza skrzyżowaniami) po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Nowe rozwiązanie wprowadzone będzie natomiast na skrzyżowaniu Paryskiej, Wersalskiej i Brukselskiej – tu powstanie rondo.

Na całej długości ulic zachowano szpalery drzew po obu stronach na trawnikach o szerokości od 2 do 4 m. Pasy zieleni oddzielą ruch pieszy od ruchu samochodowego. Zaprojektowano zatoki autobusowe z betonu cementowego, zatoki postojowe z kostki granitowej koloru szarego, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych w kolorze grafitowym, wjazdy bramowe z szarej kostki granitowej. W kolorze ciemnografitowym będą nowe wiaty przystankowe, a także metalowe części ławek i koszy na śmieci, słupki, stojaki na rowery, płotki do zieleńców, poziome osłony drzew. Nowe będą również słupy oświetleniowe. Umieszczone zostaną na nich po dwie oprawy – jedna na wysokości 9 m od strony jezdni, a druga na wysokości 6 m od strony chodnika.

Oprócz wykonania prac drogowych, zamówienie obejmuje również przebudowę infrastruktury:

- wodno-kanalizacyjnej

- elektrycznej

- teletechnicznej