sobota, 18 września 2021

W związku z uchwaleniem w dniu 14.12.2017 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr LIX/1539/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2045 oraz Uchwały Nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu na rok 2018, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2018 roku:

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

 

 

 

Rodzaj zamówienia:

 

– roboty  budowlane

– dostawy

– usługi

 

Tryb udzielania  zamówienia

 

– przetarg nieograniczony,

– przetarg ograniczony,

– negocjacje z ogłoszeniem,

– dialog konkurencyjny,

– negocjacje bez ogłoszenia,

– zamówienie z wolnej ręki,

– zapytanie o cenę,

– partnerstwo innowacyjne,

-licytacja elektroniczna

– konkurs

 

 

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia

netto

w PLN

 

 

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

1 2 3 4 5
 

Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej

 

 

usługi

 

przetarg nieograniczony

 

650.000,00

 

III kw.2018 r.

 

Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.

 

 

 

 

 

roboty budowlane

 

przetarg nieograniczony

 

38.000.000,00

 

III kw. 2018 r.

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego.

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

270.000,00

 

II/III kw. 2018 r.

 

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu  -nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie

 

 

usługi

 

przetarg nieograniczony

 

550.000,00

 

IV kw.2018 r.

 

Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

175.200,00

 

IV kw. 2018 r.

 

Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

usługi

 

przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

 

1.057.000,00

 

IV kw. 2018 r.

 

Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu

 

 

roboty budowlane

 

przetarg nieograniczony

 

 

2.583.360,00

 

Styczeń 2018 r.

 

Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym

 

 

roboty budowalne

 

przetarg nieograniczony

 

 

165.462,00

 

Luty 2018 r.

 

Zakup pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

 

813.000,00

 

II kw.2018 r.

 

Dostawa pierwszego wyposażenia (regały archiwalne,  regały magazynowe itp.) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

1.220.000,00

 

II\III kw.2018 r.

 

Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

300.000,00

 

I kw. 2018 r.

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12”

 

 

roboty budowlane

 

przetarg nieograniczony

 

10.150.059,00

 

IV kw. 2018 r.

Realizacja pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy Nr 6 przy ul. Okopowej 55a w Warszawie”.

 

Zamówienie będzie realizowane w częściach dotyczących: technologii kuchni oraz wyposażenia jadalni (stoły + krzesła), wyposażenia meblowego pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń wspólnych wychowanków (świetlic, pom. socjalnych, pokoi nauki), wyposażenia siłowni, biblioteki, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń pomocniczych, (prasowalnia, magazyny, bagażownia, serwerownia, archiwum)

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

1.980.000,00

 

Wrzesień – październik 2018 r.

 

Wykonanie tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 oraz rozbiórek elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80a – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”

 

 

roboty budowlane

 

przetarg nieograniczony

 

501.698,00

 

Styczeń – luty 2018 r.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej (w tym również materiałów wyjściowych) – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Bursy Nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”

 

 

 

 

usługi

 

Przetarg nieograniczony

 

450.000,00

 

Czerwiec – sierpień

2018 r.

 

Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej: dokumentacja projektowa i przetargowa na adaptację nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska  Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

 

usługi

 

Zamówienie z wolnej ręki – nagroda w ramach konkursu

architektoniczno-budowlanego

 

1.691.029,00

 

 

III kw. 2018 r.

Uwaga:

Powyższe zestawienie może ulec zmianie w przypadku:

– wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st.
Warszawy na lata 2018 – 2045 – Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta;

– dostaw tj. ilości/wartości postępowań w danym zadaniu inwestycyjnym, co jest uzależnione od
postępu robót budowlanych w danym obiekcie.

Wystąpienie powyższych okoliczności znajdzie odzwierciedlenie w tabelarycznym ujęciu postępowań o udzielnie zamówień publicznych w 2018 r.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 12 stycznia 2018 godz 15:22
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 12 stycznia 2018 godz 15:33