sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

Adres Inwestycji: ul. Różana 22/24, 00-569 Warszawa – Mokotów.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o.

Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020

Termin oddania do użytkowania: 2020/2021

II. Przebieg realizacji

Październik 2018 część 2

 

 

Październik 2018

Marzec 2018

Styczeń 2018

Październik 2017

Sierpień 2017

Lipiec 2017


Kwiecień 2017

 • 01 marca 2017 roku wykonawca robót budowlanych został wprowadzony na budowę.
 • 14 września 2016 roku SZRM zawarł umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o. Partner konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 • 18 sierpnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Wpłynęło 5 ofert:
 1. Mawilux S.A.
  Łady ul. Grudzi 23
  05-090 Raszyn        17.654.145,23 zł
 2. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
  ul. Konstruktorska 11 A
  02-673 Warszawa   19.837.440,00 zł
 3. BUDIMPOL Sp. z o.o.
  ul. Mroźna 13a
  03-654 Warszawa   15.918.999,48 zł
 4. Konsorcjum:
  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
  „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A.

  Lider konsorcjum
  ul. Betonowa 1
  86-005 Białe Błota
  i
  SEKOI Sp. z o.o.
  Partner konsorcjum
  ul. Łacińska 4 lok. 32
  01-451 Warszawa
  i
  Com Service Sp. z o.o.
  Partner konsorcjum
  ul. Nowogrodzka 31
  00-511 Warszawa    14.970.056,66 zł
 5. ZAB-BUD
  Andrzej Zaboklicki
  ul. Nowosielecka 14a lok. 3
  00-466 Warszawa     18.649.000,00 zł
 • 11 lipca 2016 roku SZRM ogłosił postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24. Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2016 r.

III. Trochę historii

W 1934 r. za prezydentury Stefana Starzyńskiego opracowany został program budowy szkół miejskich, w ramach którego w latach 1935-1937 wybudowano kilka szkół powszechnych głównie na peryferiach Warszawy, w tym szkołę powszechną przy ul. Różanej. Do dziś zachowała się na elewacji szkoły charakterystyczna syrenka warszawska. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była nowoczesnym obiektem w stylu modernistycznym, powstałym na zagłębionym terenie o zróżnicowanym planie i bryle. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło. Dziś, osiemdziesięcioletni budynek szkoły przy ul. Różanej wymaga gruntownego remontu.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 3 sierpnia 2016 godz 9:03
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 22 stycznia 2020 godz 15:24