sobota, 18 września 2021

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń”.

Budynek zlokalizowany jest na skarpie Starego Miasta od strony Wisły. Budynek nie jest obiektem zabytkowym, ale znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1196. Składa się z pięciu połączonych ze sobą części różniących się liczbą kondygnacji i pełnionych funkcji. Planowane prace remontowe mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz podniesienie walorów użytkowych i estetycznych obiektu. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót budowlanych:

1) Budynek Południowy i Budynek z Salą Konferencyjną – przebudowa i adaptacja pomieszczeń starej kuchni do celów administracyjno -szkoleniowych w tym wykonanie m.in. robót: wyburzeniowych, murowych, wykończeniowych, wykonanie instalacji wod.-kan, c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

2) Budynek Szkoleniowo – Administracyjny – roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji c.o., c.t., wod.-kan., roboty remontowe tarasu i balkonu z ułożeniem gresu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

3) Budynek Mieszkalny Północny – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, termomodernizacja, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej, naprawa tarasu i balkonu.

4) Przebudowa strefy głównego wejścia: roboty rozbiórkowe, wykonanie ogrodzenia, bramy przesuwnej, nowego daszku szklanego nad wejściem, nowej posadzki z płyt granitowych, odwodnienia liniowego.

5) Wykonanie węzła cieplnego wraz z automatyką.

6) Rozbudowa rozdzielnicy głównej.

7) Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV.

Zakończenie prac do 30 października 2015 r.

***

24 lutego 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Wyremontowany przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta budynek zlokalizowany jest przy ul. Starej 4 na terenie układu urbanistycznego Nowego Miasta.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, instytucją wiedzy i edukacji, której zadania wpisują się w hasło „Warszawa – miastem edukacji”. Głównymi celami działania placówki jest wspieranie warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.

Luty 2016

***

Wrzesień 2015

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 12 listopada 2012 godz 9:57
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 29 marca 2017 godz 12:22