środa, 4 sierpnia 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaprasza, w imieniu Miasta st. Warszawy, przedstawicieli sektora prywatnego do konsultacji rynkowych, prowadzonych w związku z procesem przygotowawczym do realizacji Przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie obszaru Pragi – rewaloryzacja obiektów poprzemysłowych” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem konsultacji rynkowych jest uzyskanie potwierdzenia, iż proponowane przez Miasto rozwiązania są interesujące dla sektora prywatnego, a w przypadku odpowiedzi negatywnej – uzyskanie sugestii odnośnie założeń projektowych, których uwzględnienie poprawi atrakcyjność Przedsięwzięcia dla potencjalnych Partnerów Prywatnych.

Planowane do realizacji Przedsięwzięcie zakłada rewaloryzację wybranych obiektów poprzemysłowych w dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe na obszarach zdegradowanych, co przełoży się na aktywizację gospodarczą, wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej obszaru oraz poprawi jakość życia mieszkańców.

Celem Publicznym Przedsięwzięcia będzie zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, tzn. przywrócenie do użytkowania kilku obiektów zabytkowych z terenu Pragi poprzez remont oraz adaptację na nowe funkcje, a także późniejsze zarządzanie ww. obiektami. Celem komercyjnym będzie prawo do czerpania pożytków z eksploatacji obiektów przez Partnera Prywatnego.

Miasto st. Warszawa przewiduje wspólną z Partnerem Prywatnym realizację Przedsięwzięcia na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zainteresowanych wzięciem udziału w teście rynku, zachęcamy do zapoznania się z treścią Memorandum Informacyjnego i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie (Załącznik nr 1) do dnia 8 października 2020 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: mapietrzak@um.warszawa.pl lub w formie papierowej na adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa.

Udział w konsultacjach w żaden sposób nie wiąże się z obowiązkiem udziału w realizacji Przedsięwzięcia, ani też nie daje ich Uczestnikom żadnego uprzywilejowania w przypadku ewentualnego udziału w postępowaniu jakie Miasto st. Warszawa ogłosi po ostatecznym ukształtowaniu samego Przedsięwzięcia i wyborze formuły współpracy z inwestorem.

Poniżej załączniki do pobrania:

PP_WAW_PPP Memorandum Informacyjne

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 17 września 2020 godz 15:21
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 17 września 2020 godz 15:27