sobota, 18 września 2021

Zamówienia publiczne do 30 tyś Euro

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 10.09.2015 r.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie studni głębinowej zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 02.04.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii oraz Wojewodą Mazowieckim (dla potrzeb Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) oraz przeprowadzenie czynności formalno-prawnych związanych ze zmianą statusu istniejącej studni głębinowej 2A na rzecz Szpitala Południowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Szpitala Południowego”.

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.06.2015 r.

Dostawa wyposażenia służącego rehabilitacji zwierząt dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

czytaj dalej
Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2014 r.

Wykonanie robót budowlanych dotyczących kontroli dostępu i systemu telewizji przemysłowej CCTV (okablowanie) do budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

czytaj dalej
Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 30 maja 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 30 maja 2014 r.

Wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

czytaj dalej

Roboty budowlane na terenie siedziby SZRM.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24 kwietnia 2014 r. Nr sprawy: RZP/I/WB/32/EFN-1/2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane na terenie siedziby SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31 polegające na: wymianie części...

czytaj dalej