wtorek, 7 grudnia 2021

Zamówienia publiczne do 30 tyś Euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 03-11-2020

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od...

czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 28-08-2020 r.

Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu  informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.  Znak sprawy:...

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.03.2020 r.

Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie. 18.03.2020 r. Znak sprawy: EFN-1.2300.5.2020.AP Nr sprawy...

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.04.2019 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – Etap II”
DZP-1.260.15.2019

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19 marca 2019 r.

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II,
DZP-1.260.8.2019

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.03.2019

Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 04 grudnia 2018 r.

Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”
DZP-1.260.58.2018

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.10.2018 r.

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką o numerze ew. 6 obręb 20101 zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”.
DZP-1.260.49.2018

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.09.2018 r.

Dostawa wyposażenia multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”,
DZP-1.260.26.2018

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03.09.2018r.

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 23.08.2018 r.

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 11.07.2018 r.

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II” DZP-1.260.21.2018

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 14.06.2018 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7” – prace przygotowawcze.

czytaj dalej

Nr sprawy RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

czytaj dalej

Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2017 r.

Opracowanie programu prac konserwatorskich malowidła ściennego w budynku „B” Muzeum Warszawskiej Pragi – Warszawa ul. Targowa 50/52, w ramach zadania „Wstępne badania oraz sporządzenie koniecznej dokumentacji dla potrzeb zachowania zabytkowego malarstwa ściennego w Modlitewni Muzeum Warszawskiej Pragi”.
DZP-1.260.56.2017

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03.10.2017 r.

Dostawa elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”

czytaj dalej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 26 lipca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 26 lipca 2017 r.

Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
DZP-1.260.40.2017

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 25.05.2017 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie
DZP-1.260.26.2017

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.03.2017

Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

czytaj dalej

Zakup i dostawa materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 14.04.2016 r.

wykonanie dokumentacji projektowo przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

DZP-1.260.12.2016.

czytaj dalej

Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero oraz materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek, kalkulatorów i faksów

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-312-44-11; fax. 22-312-44-90) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.12.2015 r.

Dostawa i montaż urządzeń technologicznych i wyposażenia kuchni dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”.

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.10.2015 r.

Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie Decyzji Nr 154/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.116.2015.BWI) z 09.06.2015 r. oraz usunięcie wraz z karczowaniem (frezowaniem pni) drzew, krzewów i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie Decyzji Nr 310/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r., Nr 322/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r. wydanych dla Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”.

czytaj dalej